Specialvisning Linnéträdgården

Specialvisning Linnéträdgården

Under året erbjuder vi ett flertal specialvisningar med olika teman i Linnéträdgården.

Begränsat antal platser.

Reducerat pris för medlemmar i Svenska Linnésällskapet och Linnés vänner (medtag medlemskort), årskortsinnehavare (medtag årskortet) samt anställda och studenter vid Uppsala Universitet (medtag passerkort eller kårleg)

Totalt kr