Specialvisning Botaniska trädgården

Specialvisning Botaniska trädgården

Under året erbjuder vi ett flertal specialvisningar med olika teman i Botaniska trädgården.

Begränsat antal platser.

Reducerat pris för medlemmar i Linnés vänner och Sällskapet Linnés Hammarby (medtag medlemskort), årskortsinnehavare (medtag årskortet) samt för anställda och studenter vid Uppsala universitet (medtag passerkort eller kårleg)

Totalt kr